Vesti

Sa sednice komisije za spoljne poslove

Ponedeljak, 17.12.2018
Komisija za spoljne poslove, dijasporu i strateške investicije, na današnjoj sednici, kojoj je predsedavala Vjosa Osmani, predsednica ove komisije, razmatrala je Strategiju Skupštine za među-institucionalnu saradnju u oblasti spoljne politike, pripremljenu od Projekta bratimljenja.

Ovaj dokument u vezi strategije Skupštine o među-institucionalnu saradnju, predstavila je predsednica Vjosa Osmani.

Ovom prilikom, ona je ocenila da dokument izrađen u okviru projekta bratimljenja sadrži nedostatke. Ona je dodala da ovaj dokument treba dopuniti, kako bi postigli izradu sveobuhvatne strategije u vezi među-institucionalne saradnje u oblasti spoljne politike. U nastavku, ona je saopštila da izmena - dopuna ovog dokumenta biće izvršena od Komisije, a zatim će ista biti prosleđena Predsedništvu Skupštine.

Članovi Komisije su se izjasnili u prilog ovog dokumenta, obavezujući da će raditi na njegovoj izmeni i dopuni.
Komisija je takođe razmatrala i podržala nacrt-izveštaj u vezi nadgledanja primene zakona o dijaspori i iseljenika. Ovaj izveštaj je predstavila poslanica Evgjeni Thaçi - Dragusha, predsedavajuća radne grupe,
Tokom predstavljanja ovog izveštaja ona je pročitala 10 preporuka u vezi primene zakona, koje su dopunjene, a zatim podržane od Komisije.

Nga mbledhja e Komisionit për Punë të Jashtme