Vesti

Sa sednice Komisije za obrazovanje...

Ponedeljak, 17.12.2018
Danas je održana redovna sednica Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo, kojoj je predsedavao predsednik ove Komisije Ismajl Kurteshi.

Na početku, predsednik komisije je informisao članove o četvrtoj tački dnevnog reda, gde je predviđeno održavanje sastanka komisije sa članovima Državnog saveta za kvalitet KAK-a. On je rekao da zbog poseta van zemlje, Savet nije mogao da prisustvuje ovom sastanku.

U vezi razmatranja Izveštaja sa preporukama na Nacrt zakona br. 06/L-073 o statusu prosvetnih radnika na albanskom jeziku od 1990/91. do 1998/99. školske godine, diskutovano je o zahtevu Ministarstva za finansije za izmenu člana 2 i 7 Nacrta zakona.

Većinom glasova, članovi komisije su podržali izmenu članova 2 i 7 i prosledili ovaj Nacrt zakona za dalje razmatran je Skupštini.

Nga mbledhja e Komisionit për Arsim...