Vesti

GŽP organizovala je okrugli sto sa studentima u vezi usvajanja budžeta

Sreda, 12.12.2018




Grupa žena poslanica Skupštine Republike Kosovo, kojom je predsedavala predsednica Mexhide Mjaku-Topalli, organizovala je okrugli sto sa studentima koji prate studije u smeru javne uprave političkih nauka.

Ovaj sastanak ima za cilj diskusiju o procesu utvrđivanja budžetskih prioriteta i konsultacije sa građanima, kao i o implikaciji budžetske podele sa perspektive ravnopravnosti polova.

Predsednica Mjaku-Topalli informisala je studente o zakonodavnom procesu u Skupštini, kao i o ulozi poslanika i komisija u budžetskoj podeli .

Učesnice na sastanku su bile i ostale članice borda GŽP: Teuta Haxhiu, Fatmire Kollqaku i Blerta Deliu, dok je poslanica Safete Hadergjonaj prezentovala rad Komisije za budžet i finansije.

Na ovom okruglom stolu učestvovao je i određeni broj studenata, koji su odvijali debatu i postavljali pitanja na adresu poslanika , kao što su: podela budžeta u oblasti obrazovanja, zdravstva, formiranja BSK-a, podele budžeta na polnoj osnovi, kršenje prava radnika u privatnom sektoru, posebno kada je u pitanju porodiljsko odsustvo itd.

Predsednica Mjaku-Topalli ostale poslanice odgovarale su na postavljena pitanja studenata i dale su potrebna objašnjenja na inicirana pitanja .

 

GGD-ja organizoi tryezë diskutimi me studentët lidhur me miratimin e buxhetitGGD-ja organizoi tryezë diskutimi me studentët lidhur me miratimin e buxhetitGGD-ja organizoi tryezë diskutimi me studentët lidhur me miratimin e buxhetit