Vesti

Sednica Komisije za zdravstvo, rad i socijalna pitanja

Sreda, 12.12.2018
Komisija za zdravstvo, rad i socijalna pitanja , kojom je predsedavao predsednica Komisije , Besa Baftiu, sastala se sa ministrom za zdravstvo, Uran Ismaili, u vezi procesa kontrole esencijalne liste lekova ; kašnjenja u ispunjavanju zakonodavne agende, budžetskih projekcija MZ za 2019. godinu.

Ministar Ismaili je dao pregled situacije konkretnog rada MZ u vezi navedenih tačaka. Istakao je da esencijalna lista lekova je u toku procesa, jer od 2012. godine je nedostajao glavni dokument i u toku rada imali smo dosta problema. Učinili smo napore da eliminišemo konflikt interesa odstranjujući sa procesa sve one koje su prethodno učestvovali. Osnovali smo komitete i pod komitete kako bi se podelila procedura rada i obavilo snabdevanje od specijalista zdravstvenih profila. Imali smo razne obuke sa specijalistima OBSH-a za povećanje transparentnosti i da se upoznaju naši specijalisti sa naprednim praksama, odstupajući od klijentalizma i individualnih slučajeva.

U vezi kašnjenja u ispunjavanju zakonodavne agende ministar Ismaili je objasnio poslanicima da postoji razlika između politički zahteva i realnog stanja na Kosovu, kao što je nedostatak osoblja, dokumentacije, jasnih ideja itd. Između ostalog je istakao da prevremeno donošenje zakona stvara probleme realnom stanju na terenu. Dok, u budžetskim projekcijama za 2019. godinu, MZ istakao je da dobio dodatni fond od 31. miliona evra upoređujući sa 2018. godinom i imamo budžet za tretiranje klinika, ali nismo utvrdili koja klinika , jer nemamo tačne projekte.

Skoro svi poslanici (sastanku su prisustvovali svi članovi Komisije ) diskutovali su i postavljali pitanja na koja su dobili odgovore od ministra Ismaili.

Mbledhja e Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale