Vesti

Sa okruglog stola održanog danas u vezi zakonskog paketa protiv korupcije

Utorak, 11.12.2018
Danas je u Skupštini Kosova održan okrugli sto o zakonskom paketu protiv korupcije, organizovan od poslanika/članova GOPAC za Kosovo.

Sastanku je predsedavao poslanik Armend Zemaj, predsedavajući GOPAC za Kosovo, koji se zahvalio prisutnima na njihovom učešću, u cilju diskusije o veoma važnoj temi i zabrinjavajućoj temi za sve.

Prisutni na sastanku su bili Albulena Haxhiu, predsednica Komisije za zakonodavstvo, članovi GOPAC, Ulrika Richardson UNDP, ministar pravde, Abelard Tahiri, Besim Kelmendi, predstavnik Kancelrije Glavnog tužioca, Aferdita Bytyqi, predsednica Osnovnog suda u Prištini, kao i Shaip Havolli, direktor Agencije protiv korupcije.

Na početku reč je dobila Ulrika Richardson, UNDP, koja je istakla da je korupcija ometala investicije, dok je dodala da Kosovo treba da ima jasno zakonodavstvo za suzbijanje i borbu protiv korupcije.

"U toku ove nedelje, koja je posvećena borbi protiv korupcije, obeležavaju se aktivnosti i to nam daje mogućnost da reflektujemo koliko je važna borba protiv korupcije. Korupcija je gubitak javnih fonova za korist određenih lica ", istakao je Richardson.

Takođe je izrazila zahvalnost na inicijativi i istakla je da očekuje da ubuduće bude više sastanaka ovakvog karaktera.

Dok, ministar pravde, Abelard Tahiri se zahvalio poslanicima na njihovom radu i usvajanju 13. važnih n/zakona koji se odnose na sistem pravde. . Tahiri je dodao da će Zakon o sprečavanju konflikta interesa Kosovu uštedeti miliona evra.

"Zakon o sprečavanju konflikta interesa će uštedeti državi miliona evra. Povećan je broj tužilaca u Specijalnom tužilaštvu . Zajedno sa Komisijom za zakonodavstvo predložen je amandman za osnivanje specijalnog panela koji će razmatrati predmete koji dolaze od Specijalnog tužilaštva i to je dobra vest", istakao je Tahiri.

Albulena Haxhiu, u svojstvu predsednice Komisije za zakonodavstvo podržala je razna organizovanja civilnog društva u vezi ove teme i dodala je da je korupcija u našoj zemlji glavna prepreka koja blokira ekonomski razvoj naše zemlje.
Takođe, istakla je da ako se ne preuzmu mere za sprečavanje onda ova pojava će se normalizovati. Istakla je da za sprečavanje korupcije potrebna je i politička volja.

"Organizovani kriminal i korupcija u poslednje vreme se više diskutuju . Ne govorimo samo o nečemu što je protivzakonito , već glavna prepreka i razlog ekonomskog ne razvoja", istakla je ona.

Iz Kancelarije Glavnog tužilaca, Bekim Kelmendi je takođe izrazio zahvalnost civilnom društvu na stalnoj saradnji u institucijama koje on zastupa.

S druge strane istakao je da je Zakon o sprečavanju konflikta interesa više generalan, dok Zakon o uzbunjivaču je dobar zakon i sva lica koja daju informacije o neregularnostima , imaju mogućnost da budu zaštićeni.

I predsednica Osnovnog suda u Prištini , Afërdita Bytyqi, predstavila je rad ove institucije kada je u pitanju tema korupcije i istakla je da Osnovni sud u Prištini je posvećen da sve slučajeve i nove predmete razmatra u što kraćem roku.

Na kraju predsedavajući ovog sastanka poslanik Armend Zemaj, pozvao je sve nadležne institucije da preuzmu mere za sprečavanje i borbu protiv korupcije , ujedno istakao je potrebu za što češće organizovanje ovakvih sastanaka .

 

Nga tryeza e mbajtur sot për pakon ligjore kundër korrupsionitNga tryeza e mbajtur sot për pakon ligjore kundër korrupsionitNga tryeza e mbajtur sot për pakon ligjore kundër korrupsionit