Vesti

Sa sednice Komisije za poljoprivredu…

Utorak, 11.12.2018
Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, prostorno planiranje i životnu sredinu, kojoj je predsedavao Muharrem Nitaj, predsednik, a na kojoj je razmatrano stanje n/zakona prema prioritetnim planovima.

U toku današnje sednice, članovi Komisije su razmatrali N/zakona o izmeni i dopuni Zakona o regulisanju uslugama vodom koji je podržan za dalju proceduru u Skupštini. Takođe, Komisija je formirala i radne grupe u vezi N/zakona o zaštiti vazduha od zagađenja.

Nga mbledhja e komisionit për Bujqësi...