Vesti

Sa sednice Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Sreda, 05.12.2018
Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije, na današnjoj sednici koju je predsedavala Duda Balje, predsednica, održala je redovnu svoju sednicu.

Na pomenutoj sednici, pored članova Komisije, učestvovali su i prestavnici iz Borda Regulatornog ureda za energiju, Institucije narodnog advokata Kosova kao i KDI-a.

Na ovoj sednici jedina tačaka dnevnog reda je bila Izveštavanje o sprovodjenju preporuka, koje se odnose na fakturisanje električne energije potrošene u četiri severne opštine Republike Kosova, usvojene od strane Skupštine na plenarnoj sednici održanoj 9. februara 2018. godine.

Govoreći u vezi ovog Izveštaja, član Borda Regulatornog ureda za energiju g. Izet Rušiti je rekao da je prva preporuka od strane RUE-a u potpunosti ispunjena to jest da su zaustavi ilegalnu praksu zaračunavanja električne energije potrošene na severu Republike Kosova potrošačima u ostatku zemlje. Inaće što se tiče implementacija dva ostala preporuke, RUE čeka konačnu odluku Suda za nadoknadu gradjana za potrošnju električne energije u četiri severne opštine od 50 miliona evra. U nastavku g. Rušiti je napomenuo da za preporuku da Vlada, u saradnji sa KEDS-om i RUE-om pronadje alternativni način da se izbegne gubitke na severu, to jest da bude isplata za sve klijente jednako, u skladu sa ustavnim normama i zakonima protiv diskriminacije.

U nastavku sednice uzimajući reč zamenik Institucije narodnog advokata Kosova, g. Mehdi Geci je napomenuo da treba sudovi što pre da razmotre ovo pitanje i da po Ustavu i zakonima Republike Kosova donose pravičnu odluku o nadoknadi dugova gradjanima za nepotrošenu električnu energiju.

Na kraju gore pomenute sednice članovi Komisije su postavili mnogobrojna pitanja predstavnicima Regulatornog ureda za energiju u vezi ove teme i na koji su oni i odgovorili.

 

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione