Vesti

Sa sednice Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Utorak, 04.12.2018
U vezi kampanje protiv nasilja na polnoj osnovi na celom području Kosova, Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije, kojom je predsedavala predsednica Komisije, gospodja Duda Balje, održao je danas sednicu sa nekoliko predstavnika koji se bave ovom problematikom.

Na pomenutoj sednici, pored članova Komisije, učestvovao je Nacionalni koordinator za zaštitu od nasilja u porodici, g. Naim Čeljaj, predstavnici Agencije za polnu ravnopranvnost, predstavnici Instituta narodnog advokata Kosova, UN Women, kao i predstavnici KDI-a.

Na ovoj sednici govoreći o gore pomenutoj kampanji g. Čeljaj je napomenuo da Vlada Kosova je sastavila jednu nacionalnu strategiju u borbi protiv nasilja na polnoj osnovi na celom području Kosova i da se očekuje da će ova strategija dati pozitivne rezultate u skoroj budučnosti. Inaće što se tiče sadašnjeg stanja na terenu može se reći da situacija nije baš najzadovoljajuča jer još uvek imamo mnogo slučajeva nasilja na polnoj osnovi tako da primerno na celom području Kosova ima 1.300 registrovanih slučajeva godišnje nasilja na polnoj osnovi. Na kraju svoga govora g. Čeljaj je rekao da treba svi u celom društu da se bore protiv ove negativne pojave a pre svega da se policija, tužilaštvo, sudovi, socijalni radnici i svi drugi koji se direktno bave ovom problematikom više preusrede na slučajeve nasilja i da će početkom sledeče godine na celom prostoru Kosova, startovati projekat baze podataka u vezi nasilja na polnoj osnovi i nasilja u porodici.
Na kraju gore pomenute sednice članovi Komisije su dali nekoliko konkretna mišljenja i sugestija u vezi eliminacije ove negatine pojave u društvu.

 

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione