Vesti

Četvrtak, 06.12.2018

  • Sa plenarne sednice Skupštine

    čitaj više

  • Predsednik Skupštine Veseli sastao se sa svojim homologom Iowa-s, Linda Upmeyer, i ostalim državnim rukovodiocima ove države

    čitaj više

  • GŽP solidarisala se sa kampanjom Međunarodni dan za eliminisanje nasilja protiv žene

    čitaj više