Vesti

 • Četvrtak, 23.05.2019

  Saopštenje za konferenciju za medije

  čitaj više

 • Utorak, 21.05.2019

  Sa sednice Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

  Po sadašnjim zakonima koji su na snazi na Kosovu, umrli i ranjena lica na Kosovu pre ratnog perioda na Kosovu nije nigde zastupljena i ne ostvaruje niti jedna prava u oblasti novčane kompenzacije čitaj više

 • Ponedeljak, 20.05.2019

  Sa nastavka Plenarne sednice Skupštine Republike Kosova

  čitaj više