Parlamentarne istražne Komisije o stanju u PTK i Vala

 • Petak, 17.05.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 15.5.2019.,
3. Intervjuisanje bivšeg Izvršnog načelnika PTK, g. Adnan Merovci,
4. Intervjuisanje bivšeg Izvršnog načelnika PTK, g. Shyqeri Hoxha,
5. Razno.

 

 • Sreda, 15.05.2019 09:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  
 • Utorak, 07.05.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  
 • Petak, 03.05.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  
 • Četvrtak, 25.04.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika od 18.4.2019;
3. Izveštavanje članova Borda i menadžmenta Telekoma i saslušanje sindikata radnika o stanju u Telekomu Kosova;
4. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi