Komisija za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju

 • Utorak, 28.05.2019 15:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Sastanak Komisije sa Direktorom Kosovske Obaveštajne Agencije da bi se razgovaralo o bezbednosnoj situaciji na severu zemlje.

 

 

 • Četvrtak, 02.05.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih 27.03.2019
3. Sastanak Komisije sa Direktorem Kosovske Obaveštajne Agencije g.Shpend Maxhuni;
4. Razno.

 

 • Sreda, 27.03.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih 14.03.2019
3. Izveštavanje Direktora Kosovske Obaveštajne Agencije g. Shpend Maxhuni;
4. Razno.

 

 • Četvrtak, 14.03.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanak održan u 27.02.2019
3. Diskusija o realizaciji plana rada Komisije za prvo tremesecje
4. Razno

 

 • Sreda, 30.01.2019 09:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih u 23.10.2018 i 12.11.2018;
3. Razmatranje i usvajanje Izvestaj Rada Komisije za 2018 godinu;
4.Razmatranje i usvajanje Plan Rada Komisije za 2019 godinu;
5. Razno

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Haxhi Xhemajli Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 614; 044 205 273
 
 
Hana Bajraktari Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 674; 044 163 644