Komisija za nadgledanje javnih finansija

 • Petak, 07.06.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 29.05.2019;
3. Razmatranje Izveštaja Revizije Ućinka Proces Uporavljanja Grantovi i Subvencije u Sktoru Poljoprivrede, pazvana Ministar Dijana Živić;
4. Razmatranje Izveštaja o reviziji GFI-a Ministarstva za regionalni razvoj za godinu završenu 31. decembra 2018. Godine, pozvan Ministar g.Rasim Demiri;
5. Razno.

 

 • Sreda, 29.05.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 24.05.2019;
3. Razmatranje Izveštaja performanse Nacionalne kancelarije za reviziju za 2018. godinu zajedno sa revidiranim GFI-ima;
4. Razmatranje Izveštaja o reviziji GFI-a Ministarstva za regionalni razvoj za godinu završenu 31. decembra 2018. godine;
5. Razmatranje i glasanje preporuka za Izveštaj o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja i finansijskog izveštaja kampanje političkih subjekata za 2017. godinu;
6. Razno.

 

 • Petak, 24.05.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 29.03.2019;
3. Razmatranje Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja i finansijskog izvještavanja političkih subjekata za 2017. godinu;
4. Razno.

 

 • Četvrtak, 25.04.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 29.03.2019;
3. Razmatranje Izveštaj troškova Skupštine Kosova za 2018. godinu, pozvan Generalni Sekretar g.Ismet Krasniqi;
4. Razmatranje Izveštaja o budžetu i rashodima za 2017. i 2018. godinu za Program Zajednice u okviru KP, pozvan generalnog sekretara g. Fitim Krasniqi;
5. Razno.

 

 

 • Petak, 29.03.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 22.02.2019;
3. Nadgledanje Zakona Br.06/L-021 o unutrašnjoj kontroli javnih finansija;
4. Diskusija o organizaciji regionalne konferencije sa predsednicima dotičnih komisija i predsednicima sudova revizije država regiona;
5. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 29.03.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 22.02.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 15.02.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 23.01.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 19.12.2018 10:00
   

Kontakt

 
Antigona Ibraj Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 668; 044 418 107