Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

 • Sreda, 19.12.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Sastanak sa ministrom za ekonomski razvoj, Valdrin Lluka, u vezi pitanja digitalizacije zemaljskog radio-difuznog prijemnika;
3. Razno.

 

 • Ponedeljak, 17.12.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Sastanak Komisije sa Bord RTK-a;
3. Razno.

 

 • Sreda, 12.12.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje predloga o izradi N/zakona o Neyavisnoj Komisiji za Medije;
3. Razno.

 

 • Utorak, 27.11.2018 14:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje izvestaja stalnih komisija na N/zakona o davanju na korišćenje i razmenu nepokretne imovine opštine;
3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-081, o Pristupu javnim dokumentima;
4. Razno.

 

 • Ponedeljak, 05.11.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje predloga izmene na N/zakona o davanju na korišćenje i razmenu nepokretne imovine opštine;
3. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 06.07.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 22.06.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 12.06.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 28.05.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 14.05.2018 10:00
   

Kontakt

 
Drita Morina Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 613; 044 209 265