Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

 • Ponedeljak, 15.10.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije;
3. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Nezavisne komisije za medije, za 2017.godinu;
4. Razno.

 

 • Sreda, 03.10.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br. 06/L-111, o Platama u Javnom Sektoru;
3. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br.06/L-113, o Organizaciji i funkcionisanju Drzavne uprave i Nezavisnih Agencija;
4. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br.06/L-114, o Javnim Sluzbenicima;
5. Razno.

 

 • Ponedeljak, 01.10.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije;
3. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br.06/L-097, o Javnom Prenosniku Kosova;
4. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-092, o Davanju na Korišćenje i o Razmeni Opštinske Nepokretne Imovine;
5. Razno.

 

 • Ponedeljak, 24.09.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje izvestaja stalnih komisija na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-036 o Zvanicne Statistike Republike Kosova;
3. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br.06/L-097, o Javnom Prenosniku Kosova;
4. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br. 06/L-111, o Platama u Javnom Sektoru;
5. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br.06/L-113, o Organizaciji i funkcionisanju Drzavne uprave i Nezavisnih Agencija;
6. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br.06/L-114, o Javnim Sluzbenicima;
7. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-081, o Pristupu javnim dokumentima;
8. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-092, o Davanju na Korišćenje i o Razmeni Opštinske Nepokretne Imovine;
9. Razno.

 

 • Sreda, 19.09.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije;
3. Razmatranje Nacrt Zakona za pripajanje u sporazuma za osnivanju Regionalne Škole Javne
Uprave (ReSPA);
4. Razmatranje izveštaja o stanju u civilnoj službi Republike Kosova, za 2017.godinu;
5. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 06.07.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 22.06.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 12.06.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 28.05.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 14.05.2018 10:00
   

Kontakt

 
Drita Morina Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 613; 044 209 265