Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

 • Sreda, 12.12.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje predloga o izradi N/zakona o Neyavisnoj Komisiji za Medije;
3. Razno.

 

 • Utorak, 27.11.2018 14:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje izvestaja stalnih komisija na N/zakona o davanju na korišćenje i razmenu nepokretne imovine opštine;
3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-081, o Pristupu javnim dokumentima;
4. Razno.

 

 • Ponedeljak, 05.11.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje predloga izmene na N/zakona o davanju na korišćenje i razmenu nepokretne imovine opštine;
3. Razno.

 

 • Utorak, 30.10.2018 11:00
 • Javna Rasprava Sala:
 •  

zgrada Skupštine, V sprat.


Dnevni red:

Javna rasprava o tri nacrta zakona koja se odnose na reformu u javnoj administraciji:

- Nacrt zakona o platama u javnom sektoru,
- Nacrt zakona o javnim službenicima,
- Nacrt zakona o organizaciji i funkcionisanju državne administracije i nezavisnih agencija.

 

 

 • Sreda, 17.10.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje izvestaja stalnih komisija na Nacrt zakona br.06/L-043 o slobodi udruzivanja u Nevladinim Organizacijama;
3. Razmatranje u na celu Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona Br.03-L- 064 o službenim praznicima u Republike Kosova;
4. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 06.07.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 22.06.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 12.06.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 28.05.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 14.05.2018 10:00
   

Kontakt

 
Drita Morina Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 613; 044 209 265