Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

 • Sreda, 17.01.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane: 01.12.2017 i 11.12.2017 godine;
3. Razmatranje nacrt-plana rada komisije za 2018.god;
4. Razmatranje nacrt zakona o socialnim preduzećima;
5. Razno.

 

 • Ponedeljak, 11.12.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Izveštaja sa preporukama Narodnog advokata o pravima seksualnog i reproduktivnog zdravlja na Kosovu;
3. Rasprava N/rezolucije o Objektivama Stabilnog Razvoja;
4. Razno.

 

 • Petak, 01.12.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane: 8.11.2017 i 14.11.2017 godine;
3. Razmatranje u načelu Nacrt zakona o socialnim preduzećima;
4. Razno.

 

Zapisnik
 • Utorak, 14.11.2017 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 1.11.2017. godine;
3. Senzibilizacija lekara Kosova u vezi izbora za Skupštinu lekarske komore -podrška institucija za konsolidaciju I funkcionisanje Lekarske komore Kosova ;
4. Razno.

Zapisnik
 • Sreda, 08.11.2017 10:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Sastanak sa sa g. Andrew Russell, coordinator za razvoj Ujedinjenih naroda i rezidentni predstavnik UNDP na Kosovu;
3. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 01.12.2017 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 14.11.2017 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 08.11.2017 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 01.11.2017 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 18.10.2017 10:00
   
 •  

  Plan rada Komisije za zdravstvo, rad I socijalno staranje za period oktobar- decembar 2017. godine

  Utorak, 24.10.2017 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Shpresa Haxhijaj Pozicija: Koordinatorka E-mail: shpresa.ramosaj@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 610; 044 666 835
 
 
Muhamet Bytyçi Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: muhamet.bytyci@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 616; 044 265 309