Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

 • Sreda, 26.12.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrta budžeta za 2019. godinu, Sektora za zdravstvenu i socijalnu zaštitu;
3. Razno.

 

 • Sreda, 19.12.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 21.11.2018
3. Sastanak sa Federacija zdravstvenih sindikata Kosovo
4. Razno.

 

 • Sreda, 12.12.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 24.10.2018,8.11.2018 i 9.11.2018
3. Sastanak sa ministrom Ministarstva Zdravlja , g. Uran Isamaili
• Proces pregledanja esencijalne liste lekova,
• Zakašnjenje u ispunjavanju zakonodavne agende;
• Budžetske projekcije Ministarstvo zdravlja za 2019 godinu;
4. Razno.

 

 • Utorak, 04.12.2018 10:00
 • Javna Rasprava Sala:
 •  

Restoran Orion

DNEVNI RED

Javna rasprava o Nacrtu zakona o inspektoratu rada;

 

 • Sreda, 21.11.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 24.09.2018 i 10.10.2018

3. Sastanak sa sa ministrom rada i socijalnog staranja, g.Skender Reçica

- Zakašnjenje u ispunjavanju zakonodavne agende;

- Budžetske projekcije ministarstva rada i socijalnog staranja za 2019 godinu;

- Sprovođenje Zakona o silovanim licima tokom rata;

- Reforma penzionog sistema na Kosovu

4. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 21.11.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 09.11.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 08.11.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 24.10.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 10.10.2018 13:00
   
 •  

  Plan rada Komisije za zdravstvo, rad I socijalno staranje za period oktobar- decembar 2017. godine

  Utorak, 24.10.2017 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Shpresa Haxhijaj Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 610; 044 666 835
 
 
Muhamet Bytyçi Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 616; 044 265 309