Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja

 • Četvrtak, 13.12.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 10.12.2018.godine;
3. Razmatranje Odluke Vlade o imenovanju članove Borda Kosovske Agencije za Privatizaciju;
4. Izveštavanje ministra Ministarstva inovacije i preduzetništva, g.Besim Beqaj, o radu dotičnog ministarstva za ovu godinu, sa posebnim naglaskom dodela fondova i granta za start up-ove i druge biznese , kao i planiranje radova za narednu godinu;
5. Razno.

 

 • Ponedeljak, 10.12.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 26.11.2018.godine;
3. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-138 o Ratifikaciji dodatnog Protokola 5 uz sporazum o izmeni i pristupanju sporazumu o slobodnoj trgovini o centralnoj evropi;
4. Razmatranje Odluke Vlade o imenovanju članove Borda Kosovske Agencije za Privatizaciju;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Ponedeljak, 26.11.2018 12:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 20 i 22.11.2018.godine;
3. Izveštavanje institucija koje su nadležne za sprovođenje zakona u vezi sa procesom članstva JP KOSTT u ENTO-E;
4. Razno.

 

Zapisnik
 • Četvrtak, 22.11.2018 09:45
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Dopuna Komisije za izbor Borda JP KOSST;

3. Razno.

 

Zapisnik
 • Utorak, 20.11.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 6.11.2018.godine;
3. Izveštavanje Ministra trgovinu i indsutriju, g-din Endrit Shala, o realizaciji plana rada ove godine i planiranja za narednu godinu,
4. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 10.12.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 26.11.2018 12:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 22.11.2018 09:45
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 20.11.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 06.11.2018 13:00
   
 •  

  GODIŠNJI IZVEŠTAJ RAGA ZA 2017. GOD. DECEMBAR,

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   
 •  

  Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj - Plan rada Komisije za 10-12.2017. godine

  Četvrtak, 26.10.2017 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Armend Ademaj Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 627; 044 768 600
 
 
Muhamet Morina Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 642; 044 208 234
 
 
Besim Haliti Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 622; 044 613 370
 
 
Veton Raci Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 649; 044 510 066
 
 
Nurie Morina Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 646; 045 283 862