Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja

 • Sreda, 19.06.2019 15:30
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Diskusija o monopolu u oblasti homologacije vozila/ netarifnih barijera za uvoz novih vozila poreklom iz EU-a;
Pozvana: ambasadorka Nataliya Apostolova, šefica kancelarije EU-a na Kosovu/ specijalni predstavnik EU na Kosovu.

 

 • Utorak, 18.06.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 11.6.2019.godine;
3. Razmatranje Izveštaja sa preporukama o nadgledanju sprovođenja Zakona o uslugama;
4. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Kancelarije regulatora energije, KRE, za 2018.godinu;
5. Razno;

 

 • Utorak, 11.06.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 6.6.2019.godine;6
3. Glasanje Godišnjeg izveštaja Autoriteta Kosova za Konkrenciju-AKK,za 2018.godinu;
4. Rasprava o zahtevu KOSTT-a;
5. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Kosovske agencije za privatizaciju - KAP, za 2018.godinu;
6. Razno;

 

 • Četvrtak, 06.06.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 28.5.2019.godine;
3. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Autoriteta Kosova za Konkrenciju-AKK,za 2018.godinu;
4. Obaveštenje od strane predstavnika KOSTT-a o izazovima s kojima se suočava ovo javno preduzeće nakon usvajanja Zakona o platama;
5. Razmatranje Izveštaja sa preporukama o nadgledanju sprovođenja Zakona o Električnoj energiji;
6. Razno;

 

Zapisnik
 • Sreda, 29.05.2019 10:00
 • Javna Rasprava Sala: N 10
 •  

Dnevni red:

Nadzor sprovođenja Zakona o uslugama

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 06.06.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 28.05.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 21.05.2019 12:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 10.04.2019 12:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 02.04.2019 13:00
   
 •  

  GODIŠNJI IZVEŠTAJ RAGA ZA 2017. GOD. DECEMBAR,

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   
 •  

  Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj - Plan rada Komisije za 10-12.2017. godine

  Četvrtak, 26.10.2017 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Armend Ademaj Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 627; 044 768 600
 
 
Muhamet Morina Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 642; 044 208 234
 
 
Besim Haliti Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 622; 044 613 370
 
 
Veton Raci Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 649; 044 510 066
 
 
Nurie Morina Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 646; 045 283 862