Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

 • Ponedeljak, 17.12.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 5.12.2018i 10.12.2018;
3. Razmatranje izveštaja sa preporukama na Nacrt Zakona br.06/L-073 o statusu albanskih obrazovnih radnika Republike Kosovo od školske 1990/91 do 1998/99 godine;
4. Sastanak Komisije sa članove Državnog Saveta za Kvalitet KAA;
5. Razno.

 

 • Ponedeljak, 10.12.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 3.12.2018;
3. Razmatranje u načelu Nacrt Zakona br. 06/L-135 o Visokom Obrazovanju Republike Kosova.
4. Razno.

 

 • Sreda, 05.12.2018 12:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 26.11.2018;
3. Razmatranje izveštaja sa preporukama na Nacrt zakon br.06/L-115 2003/24 o Sportu i zakona br.04/L-075 izmenjenog i dopunjenog zakonom br.2003/24 o Sportu
4. Razmatranje izveštaja sa preporukama na Nacrt zakon br.06/L-116 o izmenu i dopunu Zakona br.05/L-090 za sponzorstvu u oblasti kulture, mladih i sporta;
5. Razmatranje izveštaja sa preporukama na Nacrt zakon br.06/L-118 o izmenu i dopunu Zakona br.05/L-075 o prevenciji i sankciji nasilja i negativnih pojava na sportskim događajima;
6. Razno.

 

 • Ponedeljak, 03.12.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 12.11.2018;
3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-119 o izmenu i dopunu Zakona br.2004/22 o Kinematografiji;
4. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-120 o izmenu i dopunu Zakona br.04/L-065 o autorskim pravima i srodnim pravima;
5. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-121 o izmenu i dopunu Zakona br.04/L-097 o bibliotekama;
6. Razno.

 

 • Ponedeljak, 26.11.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-119 o izmenu i dopunu Zakona br.2004/22 o Kinematografiji;
3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-120 o izmenu i dopunu Zakona br.04/L-065 o autorskim pravima i srodnim pravima;
4. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-121 o izmenu i dopunu Zakona br.04/L-097 o bibliotekama;
5. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 26.11.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 12.11.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 09.11.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 05.11.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 22.10.2018 13:00
   

Kontakt

 
Lule Ymeri Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 618; 044 131 505
 
 
Shaip Goxhuli Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 643; 044 214 640