Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

 • Ponedeljak, 17.06.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 13.5.2019;
3. Razmatranje zahteva Nacionalnog saveta Albanaca i obaveštavanje Komisije o poseti Preševskoj dolini,
4. Diskusija o novim udžbenicima,
5. Diskusija o reorganizaciji škola.
6. Razno.

 

 • Ponedeljak, 03.06.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

 

1. Usvajnje drevnog reda;

2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 13.5.2019;

3. Sastanak Komisije sa predsednikom Opštine Kamenice Qendron Kastrati;

4. Razmatranje pisma Avni Presheva poslatoj Komisiji ;

5. Obaveštenje Komisije o radu radnih Grupa za monitorisanje zakona;

6. Razno.

 

 • Ponedeljak, 20.05.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Diskusija o testu organizovanom u Kosovskim školama,
pozvani :
- ministar MONT Shyqiri Bytyqi
- nacionalni koordiantor testa Rexhep Hoti
3. Pitanje sigurnosti u školama;
4. Razno.

 

 • Ponedeljak, 13.05.2019 15:00
 • Sastanak Komisije Sala: C 301
 •  

Sastanak Komisije sa Parlamentarnom Komisijom za Obrazovanje i Informisanje Javnosti Skupstine Albanije.

 • Ponedeljak, 13.05.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 11.3.2019, 15.3.2019, 1.4.2019, 3.4.2019;
3. Razmatranje godišnjeg izvještaja Saveta Kosova za Kulturno Nasleđe 2018 godinu;
4. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 04.03.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 11.02.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 04.02.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 28.01.2019 14:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 25.01.2019 13:00
   

Kontakt

 
Lule Ymeri Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 618; 044 131 505
 
 
Shaip Goxhuli Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 643; 044 214 640