Komisija za evropske integracije

 • Utorak, 23.04.2019 12:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštavanje g. Behgjet Pacolli, Prvi Zamenik Premijera i Ministar Spoljnih Poslova, za proces evropskih integracije;
3. Ostalo.

 

 

 • Utorak, 16.04.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 04.03.2019, 06.03.2019, 20.03.2019 i 28.03.2019;
3. Razmatranje Nacionalni Program za sprovođenje Sporazuma o Stabilizaciji i Pridruživanju (NPSSSP) 2019-2023, pozvana Ministarka Dhurata Hoxha.
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-084 o zaštiti dece, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-101 o međunarodnom privatnom pravu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Ostalo.

 

 • Četvrtak, 28.03.2019 15:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

1. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-155 o zabrani igara na sreću, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;

 

 • Sreda, 20.03.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 04.03.2019 i 06.03.2019;
3. Izveštavanje g.Abelard Tahiri, Ministar Pravde za sprovođenje i Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma za stabilizaciju i prodruživanje (NPSSSP) i Agenda za evropske reforme (AER);
4. Ostalo.

 

Zapisnik
 • Četvrtak, 07.03.2019 09:30
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-145 o zadacima, odgovornostima i nadležnostima Državne delegacije Republike Kosova u procesu dijaloga sa Republikom Srbije sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za spoljnje poslove Dijasporu i strateške investicije , lokalnu upravu i medije;

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 20.03.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 07.03.2019 09:30
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 06.03.2019 16:30
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 04.03.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 12.02.2019 11:00
   

Kontakt

 
Adelina Demolli Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 606; 044 189 968