Komisija za evropske integracije

 • Ponedeljak, 03.12.2018 09:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-123 o Kosovske Snage Bezbednosti sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
3. Razmatranje, Nacrt zakona br .06/L-122 o Ministarstvu Odbrane u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
4. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-124 za Službi u Kosovskim Snagama Bezbednosti sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje nacrt zakona br.06/L-056 o Tužilackom Savetu Kosova sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Ostalo.

 

 • Utorak, 27.11.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 13.11.2018 i 14.11.2018;
3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-082 o zaštiti lićnih podataka, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
4. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-118 o izmenama i dopunama zakona br. 05/L-075 o prevenciji i sankciji nasilja i negativnih pojava na sportskim događajima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje nacrt zakon .06/L-116 o izmenama i dopunama zakona br. 05/L-090 o sponzorstvu u oblasti kulture, omladine i sporta, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-115 o izmenama i dopunama zakona br.2003/24 o sportu i zakona br.04/L-075 izmenjenog i dopunjenog zakonom br.2003/24 o sportu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
7. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-073 o statusu Albanskih obrazovnih radnika Republike Kosovo od školske 1991/91 godine do 1998/99 godine, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
8. Ostalo.

 

 • Sreda, 14.11.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-087 o proširenom nadležnostima o konfiskovanoj imovini, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
3. Razmatranje Nacrt zakon br.06/L-085 o zaštiti uzbunjivača, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
4. Ostalo.

 

 • Utorak, 13.11.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 30.10.2018;
3. Razmatranje Nacrtkrivićni Zakonik br.06/L-074 Republike Kosova, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
4. Razmatranje nacrt zakon Nacrt zakona br.06/L-057 za disciplinsku odgovornost sudija i tužilača, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje nacrt zakon Nacrt zakona br.06/L-092 o davanju na korišćenje i o razmeni opštinske neopokretne imovine, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Ostalo.

 

 • Utorak, 30.10.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 16.10.2018;
3. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-007 o izmenama i dopunama zakona br.03/L-007 o vanparničnom postupku, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
4. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-008 o izmenama i dopunama zakona br.2004/26 o nasleđivanju na Kosovu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje Nacrt Zakona br. 06/L-077 o izmeni i dopuni zakona br. 2004/32 o Porodici Kosova, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Ostalo.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 19.09.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 23.07.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 03.07.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 26.06.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 11.05.2018 11:00
   

Kontakt

 
Adelina Demolli Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 606; 044 189 968