Komisija za prava, interese zajednica i povratak

 • Utorak, 22.05.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštavanje ministra za rad i socijalne zaštite gos. Skender Reçica i ministra za zajednice i povratak gos. Dalibor Jetvić o implementacije plana izgradnje kuča za nevečinske zajednice.

 

 • Ponedeljak, 14.05.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Pokretanje zakonodavne inicijative Komisije za izmenu i dopunu Zakona br. 03/L-064 o službenim praznicima u Republici Kosova;
3. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-009 o posredništvu sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
4. Razno.

 

 • Četvrtak, 03.05.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštavanje o izazovima u primeni Zakona o upotrebi jezika;
Pozvan: Poverenik za jezike, Slaviša Mladenović.

3. Razmatranje Nacrta Zakona br.06/L-034 o Zaštiti potrošača, sa amandmanima Funkcionalne za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj;
4. Razno.

 

 • Ponedeljak, 23.04.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice komisije od 27.03.2018 i 30.03.2018 godine;
3. Razmatranje Nacrta Zakona br.06/L-012 o glavnom gradu Republike Kosova/Pristinu sa amandmanima Funkcionalne komisije za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije;
4. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-31 o izmeni i dopuni zakona br.02/L-31 o verskim slobodama na Kosovu sa amandamanima funksionale komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije;
5. Razno.

 

 • Petak, 30.03.2018 09:30
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-037 o Metrologiji sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj;
3. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-041 o Tehnikčkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usagašenosti sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj;
4. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-029 o zaštiti od zračenja i nuklearne sigurnosti sa amandmanima funkcionalne komisije za poljoprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje;
5. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-032 o računovodstvu, finansijskom izveštavanju i reviziji sa amandmanima funksionalne komisije za budžet i finansije;
6. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-011 o sprečavanju konflikta interesa u obavljanju javne funkcije sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
7. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-025 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-225 o državnom tužiocu, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 05/L-034 sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
8. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 30.10.2017 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 09.10.2017 14:00
   

Kontakt

 
Natasha Prica Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 619; 044 222 285