Komisija za budžet i finansije

 • Sreda, 13.02.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednicama Komisije;
3. Izveštaj Upravnog odbora fonda penzijske štednje Kosova, u vezi zadnjih događaja sa sredstvima penzijske štednje na finansijskom tržištu.
4. Razmatranje dopunski izveštaj sa amandamnima Funkcionalne komisije na Nacrt zakona br.06/L-088 o izmenama i dopunama zakona br.05/L-042 o regulisanju usluga vode,
5. Formiranje Radna Grupa za razmatranje Nacrt zakona br.06/L-137 o izmenama Zakona br.03/L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmenj Zakonom br. 04/L-058, Zakonom br. 04/L- Zakonom br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenj Zakonom br.03/L-256;
6. Razno.

 

 • Sreda, 30.01.2019 15:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Razmatranje Nacrt Zakona br. 06/L-113 o Organizaciji i Funkcionisanju Dražvne Uprave i Nezavisnih Agencija i amandmanima funkcionalne Komisije za javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije;

3. Razmatranje Nacrt Zakona br. 06/L-114 o Javnim Službenicima i amandmanima funkcionalne Komisije za javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije;

4. Razmatranje Nacrt Zakona br. 06/L-111 o platama u javnom sektoru i amandmanima funkcionalne Komisije za javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije;

5. Razno.

 

 

Zapisnik
 • Utorak, 29.01.2019 14:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje Izveštaja sa amandmanima na Nacrt Zakona br.06/L-133 o Budžetskim Podelama Budžeta Republike Kosovo za 2019. godinu;
3. Razmatranje zahteva Vlade Republike Kosova o konsultaciji sa Komisijom za budžet i finansije u vezi Odluke Vlade, o vezi odluke Vlade o izmeni norme poreza i akcize,
4. Razmatranje Izveštaja o troškovima za devetomeseči Skupštine Kosova za 2018 god.,
5. Usvajanje godišnjeg Izveštaja o radu Komisije za 2018.godinu,
6. Usvajanje godišnjeg Plana rada Komisije za 2019. God;
7. Razno.

 

Zapisnik
 • Ponedeljak, 21.01.2019 14:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na Nacrt Zakona br.06/L-133 o Budžetskim Podelama Budžeta Republike Kosovo za 2019. godinu;

3. Razno.

 

 

Zapisnik
 • Četvrtak, 27.12.2018 14:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-133 o Budžetskim Podelama Budžeta Republike Kosovo za 2019. godinu;

3. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 30.01.2019 15:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 29.01.2019 14:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 21.01.2019 14:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 27.12.2018 14:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 19.12.2018 11:00
   
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Petak, 25.01.2019 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Petak, 25.01.2019 00:00 Download »
   
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Vilson Ukaj Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected]rg Telefon: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 648; 044 372 915