Komisija za budžet i finansije

 • Ponedeljak, 25.06.2018 11:30
 • Javno Saslušanje Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red

1. Javno saslušanje za Nacrt zakona br. 06/L-072 o mikro finansijskim i ne bankarskim finansijskim institucijama.

 

 • Sreda, 20.06.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Razmatranje prve budžetske okružnice 2019/01 Skupštine Kosova,
3. Razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja Nezavisne komisije za medije za 2017. godinu,
4. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja nezavisne komisije za rudnike i minerale za 2017.godinu,
5. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komuniciranja za 2017.godinu,
6. Razmatranje Nacrta/zakonika br.06/L-006 pravde o maloletnicima, sa amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije
7. Razmatranje N/zakona br.06/L-042 o krvi i krvnim komponentima,sa amandmanima Funkconalne komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje,
8. Razmatranje N/zakona br.06/L-040 o zaštitnim merama na uvozu, sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
9. Razmatranje N/zakona br.06/L-038 o poštanskim uslugama, sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
10. Razmatranje n/zakona br.06/L-046 o inspekorijatu obrazovanja u Republici Kosova, sa amandmanima Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo,
11. Razmatranje N/zakona br, 06/L-010 o beležništvu, sa amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, inmunitete, Poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije, i
12. Razno.

 

 • Četvrtak, 24.05.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnik sa sednica Komisije od 8.05.2018. godine.;
3. Razmatranje godišnjeg izveštaja regulativne komisije za javnu nabavku za 2017. godinu,;
4. Razmatranje Godišnjeg izveštaja organa za razmatranje javne nabavke za 2017.godinu;
5. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Akademija pravde za 2017.godinu;
6. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-009 o posredništvu sa amandmanima Funkcionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
7. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-027 o rudnicima i mineralima sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
8. Razno.

 

 • Sreda, 16.05.2018 11:15
 • Konsultativni sastanak Sala: C 203
 •  

Konsultativni sastanak Radne grupe Komisije za budžet i finansije sa relevantnim akterima , o pitanju zelenog kartona.

 • Utorak, 08.05.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa sednicama Komisije, dt. 11 i 24 april 2018;
3. Razmatranje u načelu Nacrt Zakona br.06/L-072 o mikrofinasijskim i nebankarskim finansijskim institucijama;
4. Razmatranje u načelu Nacrt Zakona br.06/L-042 o inzmenima i dopunima Zakona br.05/L-028 o porezu na licne dohotke;
5. Razmatranje u načelu Nacrt Zakona br.06/L-044 o inzmenima i dopunima Zakona br.05/L-029 o porezu na korporacije dohotke;
6. Razmatranje u načelu Nacrt Zakona br.06/L-043 o inzmenima i dopunima Zakona br.05/L-037 o porezu na dodatu vrednost;
7. Sastanak sa Carinom Kosova Poreskom administracijom Kosova, u okviru procesa monitorisanja realizacije plana prihoda za prvo tromesečje 2018. godine;
8. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-034 o Zaštiti potrošča sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
9. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-009 o posredništvu sa amandmanima Funkcionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije:
10. Razno.

 

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 08.05.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 25.04.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 11.04.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 30.03.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 28.03.2018 12:00
   
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Vilson Ukaj Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected]ly-kosova.org Telefon: 038 200 10 648; 044 372 915