Govori Predsednika Skupstine

Govor Predseknika Skuptine Kadri Veseli na Vanrednoj sednici Skupštine o vrednostima OVK-a

Kadri Veseli, ispovest o ratu i miru

7. april 1999. operativna zona Drenice.

Kada su na hiljade vojnika srpske Vojske upali na teritoriju Kosova, vojnih jedinica, paravojnih, srpskih policajaca, proterivali, ubijali i silovali kosovske Albance, u jednom njegovom delu, odnosno u Drenici, "Elitna Brigada OVK 111", vodila borbe za život i smrt u planinskim klisurama, tamo gde je stajalo civilno stanovništvo i stotine ranjenih, vojnika i civila.

Patnje su bile ogromne, bol je bila teška, ali odlučnost za izdržljivost bila je nesalomljiva. Drenica se nije predala.

U večernjim satima tog dana, nalazeći se u obimu gvozdene opsade, sa predela planine Kosmaq, pridružili smo se sa ostalim saborcima u selu Bajica.

Tu smo primili tragičan bilans sa teških borbi iz toga dana: Tri ubijena boraca iz "111. Brigade " Ymer Shala Bedri, Demaku i Xhevat Demaku.

U to vreme, svaki dan, do kraja rata, suočili smo se takvim teškim vestima. Celo Kosovo je platilo jednu visoku cenu za svoju slobodu.

Posebnost ove priče i toga dana, je od većeg značaja za danas, ne samo za povezanost ovog događaja sa poslednjim slučajem, nego sa jednim insertom, kojeg ću pokušati da opišem, onako kako sam ja video i doživeo te ponoći, pre dolaska nove zore, koja je bila jednako teška sa borbama.

Krenuli smo prema Abrije da sahranimo tri prvoboraca, palim toga dana, 7. aprila.

 

Nismo mogli da koristimo ni svetlo od vozila, niti električnu lampu. Sahrana se obavila u mraku.
Udaljenost od neprijateljskih snaga nije bila veća od domašaja napada pištoljem. Mogli smo pasti u zasedu u svakom trenutku.

Stigli smo u Abriji posle ponoći, ušli smo prećutno i slomljenog srca u napuštenoj sobi, u jednu polusrušenu kuću.

U sobi su nalazila tri ležeća tela, beživotna.

Troje mladih momaka sa svojim uniformama, sa ranama i krvavim telima, više od deset vojnika specijalne jedinice "111 Brigade", stajali su pored njihovih tela, zabrinuti i bez reči!

U sobi su bili i roditelji jednog od tih palih heroja.

Pokušavajući da pronađemo neku reč da ih utešimo, majka heroja, videvši našu zabrinutost, gledala nas u oči i rekla: "Moji sinovi, budite izdržljivi, budite jaki: kada neprijatelj ... i drugi dolaze i umiru na tuđu zemlju, zašto moji sinovi da ne umiru za njihovu zemlju. Neka im je Halal ovoj zemlji i svi moji sinovi. "

Poštovani građani Republike Kosova,
Kolege poslanici,

To je bila majka Xhevat Demaku, Heroj, palog u ratu za slobodu, majka Zeqira, Jahira, Nexhata i Fadila Demaku.

Svih pet njenih sinova su ustali u odbrani otadžbine.

Imala je i ćerku jedinku; i nju, zajedno sa njenom ćerkom, ubila ih srpska vojska, dok njenu drugu kćerku, Drenusha, koja je preživela, jedva smo uspeli da je povlačimo, u tim danima, iz ratnih zona.

Lično sam je preuzeo i vodio do granice sa Makedonijom, i odatle u Albaniju.

Spašena je od sudbine majke i njene mlađe sestre, ali zakasnili da joj spašavamo ruku.
Danas, ona živi u Francuskoj, sa sećanjima za majka, sestru i ujka palog za slobodu.

Živi bez njenu ruku, amputiranu za vreme rata, kao posledica rana, dobivenih od neprijateljskih metaka!

Danas, ova velika majka braće Demaku, nepravedno, mora da strpi još jedan bol: I četiri ostali njeni sinovi, braća palog borca Xhavita, četvoro borci za slobodu, zajedno sa hrabrim komandantom u bezbroj bitaka, Sylejman Selimi, Hysni Thaqi, i Bashkim i Demiqi sa još tri brata, jedan od kojih nikada nije bio na Kosovu tokom rata, su lišeni slobode, kroz jedan sudski proces sa brojnim znakovima pitanja.

 

Poštovani građani Republike Kosova,

Oslobodilačka vojska Kosova, borila se da dokrajči aparthejd srpskog režima, gde su Albanci tretirani kao građani drugog reda.

OVK se borila za izgradnju slobodnog društva gde vlada pravda, gde su svi jednaki pred zakonom

Da stvori državu u kojoj građanin može bit kažnjeni samo posle poštenog sudskog procesa, gde se krivica utvrđuje preko jasnih dokaza, verodostojne i ubedljive

Za jedan evropski pravosudni sistem, gde se krivica dokazuje izvan svake opravdane sumnje i da kazne bude proporcionalna sa težinom krivičnog dela i stepenom odgovornosti.

Mi smo žrtvovali da izgradimo nezavisnu državu zasnovanu na principima demokratije.

U principu, politika ne treba da bude involvirana u sudskim pitanjima.
To je ono što za Kosovo je najviše potrebno, za njegovo evro-atlantskim budućnosti.

Demokratska partija Kosova, verovala je i čvrsto veruje u ovom osnovnom i ustavnom demokratskom principu.

To je bio razlog zašto smo ćutali, zašto nismo reagovali, čak i kada smo imali brojne dileme u određenim pravosudnim postupcima.

Da bi otvorili put za pravdu, Latif Gashi i Rrustem Mustafa su udaljeni sa pozicije poslanika u ovom mandatu.

Ramush Haradinaj je napustio položaj premijera, Fatmir Limaj položaj poslanika.

Takođe, kada je uhapšen Azem Syla, ja sam podržao njegovo udaljenje od svih institucionalnih odgovornosti.

Sada su Fadil i Nexhat napustili svoje političke pozicije.

Mi sprovodimo princip pravde, ali prolaskom vremena vidimo da uznemirenja građana sa ovim procesima postaju još veća.

Ne postoji više uznemiravajući u jednoj zemlji nego kada se u ime pravde stvara nesigurnost!

Nema veće nepravda od onoga što se može učiniti u ime pravde.

Poštovane kolege,

Princip pravne države i nemešanja, su osnovni principi na kojima se angažujemo i odlučni smo u ovoj državi. Nikada mešanje u pravosudnim pitanjima.

U tom principu, kao juče za slobodu, bili smo spremni i prihvatili traženu cenu od nas da se izvan naše zemlje deli pravda nad nepravednim dilemama koja su postavljena nad našoj borbi.

I mi, možemo prihvatiti bilo koju cenu ili individualno požrtvovanje i danas u tom cilju, bez sumnje; Niti imamo dileme u tom pravcu;

Neki čak ne mogu ni zamisliti ovu našu spremnost da se i dalje žrtvujemo za našu novu državu, a neki mogu i da to zloupotrebljavaju, kao deo borbe za političku vlast.

Međutim, vrednije od lične slobode i sudbinu je sloboda našeg naroda i nezavisne i suverene države Kosovo.

Ali, prihvatanje debalansiranih standarde pravde, od nas kao Albanci na Kosovu, ne podrazumeva i legitimitet za ugrožavanje ljudskog morala i našeg pitanja za slobodu, ni OVK-a, a još manje o biti i opstojanosti naše suverene države!
Treba uzeti u obzir i poruku koju se može uputiti, preko ovih procesa, našim građanima, kao verovanje i standard u pravdi!

Građanska uznemirenja da u tim procesima ima nedostataka u primeni zakona i na snazi i ne-političke suočavanje činjenica i dokaza i tendencija za kažnjavanje boraca za slobodu za svaku cenu.

To izaziva nepoverenje i strah među građanima, da nešto nije u redu sa traženim standardima pravde.

Bivši borci OVK, su spremni da se individualno podvrgavaju principu jednakosti pred pravdom, da se uklone otežavajuće dileme i optužbe nad na njima i njihove borbe za slobodu, ali nikada neće prihvatiti uvredljiva etiketiranja i linč, kao i klevetničkih kampanja protiv njih i OVK-a.

Kosovo i većina njegovih građana, predugo su patili u prošlosti od nepravde i od dvostrukih standarda u njihovom tretiranju, te imamo i potrebu za novu epohu za instaliranje poverenja u pravdi i u pravnoj državi!

Mi ne želimo da interferišemo u pravosudni sistem, i to nikada nećemo učiniti, još manje u sudskim odlukama, ali iz naše političke odgovornosti, mi ne možemo da ne tražimo da se ozbiljno tretiraju i adresiraju uznemirenja naših građana o aktuelnim procesima.

Jednakost pred zakonom, niko iznad zakona, ali niko niti diskriminiran njega.

Uvaženi poslanici Skupštine Republike Kosova,
Poštovani građani Republike Kosova,

Pravda i istina ne mogu biti odvojene. Nikad.

Postoji jedna jedina istina o Kosovu, o njegovu borbu.

Borba Kosova za slobodu bila je pravedna borba za opstanak jednog porobljenog naroda krajem XX. veka, kada su svi narodi Evrope stekli slobodu.

Bila je borba za oslobođenje. Ništa više. Ništa manje.

Zna se ko je žrtva, a ko je agresor.

Može biti optužbi, suđenja, pisati izveštaje i raznovrsnih kampanji protiv OVK i njenih vođa, ali nikada neće moći da izjednače agresora sa žrtvom, srpskog vojnika sa borcem OVK-a.

Što se tiče nekih grubih napada na lidera OVK i tendencije za njenu podelu, moram da naglasim da ne možeš voleti u apstraktno OVK, bez njenih ljudi, i da pokušavaš kriminalizovati pravu OVK!

Možeš da je voliš ili ne voliš! OVK, bili smo svi građani ove zemlje koji smo se borili za slobodu i nezavisnost.

Niko ne čini čast prema sebi, ni prema svoje porodice, sa napadima prema borcima OVK, i činjenjem OVK-a kao dežurnog krivca za sve.

OVK je stvarno bila sudbina našeg naroda, naša gorka istorija; Njena istorija je sama naša gorka i gruba realnost, koji je živeo i preživeo kao narod u ropstvu;

Ali, u isto vreme, najviše istorije proizvod, i najuspešniji u istoriji Albanskog naroda na Kosovu!

Bez OVK, NATO ni UNMIK, ni EULEKS-a , pa ni EU i SAD, ne bi bili za i u državi Kosovo!

Mogli su biti na Kosovu, ali ne u suverenoj državi Kosovo!

Poštovani kolege Skupštine Republike Kosova,

Danas je u našu čast da racionalno raspravljamo u interesu naše zemlje i zaštite naših vrednosti kao što je OVK.

Ne bi trebalo da padnemo pod uticajem od ega I parcijalnih interesa;

Donošenje jedne zajedničke Rezolucije od strane Skupštine Republike Kosovo će potvrditi, još jednom, dostojanstvo, čistotu i integritet našeg oslobodilačkog rata za slobodu i nezavisnost

Rezolucija koja ponovo naglašava, da herojska borba od naših boraca je bio pravedan rat, i da je moralna obaveza svih institucija na Kosovu da zaštite i poštuju ovu slavnu prošlost istorije našeg naroda.

Poštovani građani Republike Kosova,

Dragi saborci Oslobodilačke vojske Kosova,

Prolazimo kroz važnim trenucima za našu zemlju;

Nama je potrebna mudrost i izdržljivost kao u najtežim danima naše borbe za slobodu!

Slobodu i državu koju smo voleli zajedno smo je postigli, ali imamo i mnogo da radimo, zajedno svaki dan, da ova država postane stanje ne još više politički konsolidovana, ekonomski razvijena, sa sigurnom perspektivom za sadašnjost i budućnost naše dece.

Naše partnerstvo sa međunarodnom zajednicom, SAD i EU, mora da bude nedodirljivo i nećemo dozvoliti da se ugrožava nikada od nikoga.

To je opredeljenje našeg naroda i države. Danas i zauvek.

Vi borci za slobodu, budite ponosni i čiste savesti za Vašu borbu jučer i danas, budite odgovorni prema državi i zakona.

Nepravedni napadi nikada neće moći da zatamne činjenicu da:

Vi ste bili i ostaćete večni oslobodioce Kosova
Ne samo porodice, nego celo Kosovo se Vama ponosi.

Sylejman Selimi, Fadil, Jahir, Zeqir, Nexhat, Hysni Thaqi i Bashkim Demiqi sa njegovom braćom su borci za slobodu, branioci njihovog naroda, njihove zemlje.

Oni će zauvek ostati takvi. Mi ćemo uvek biti sa njima, celo Kosovo je sa njima.

Imam jednu posebnu poruku za decu ovih saboraca za slobodu:

Pohađajte škole, učite mnogo i osećajte se ponosni na Vaše očeve, uradite najbolje za vaše vršnjake i njihove očeve

Vi treba da znate da ste deca heroja, i heroji imaju uvek jednu sudbinu: VRAĆAJU SE ZADNJI IZ BITKE I KAO POSLEDNJI DOŽIVLJAVAJU SLOBODU.