Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Hajdar Beqa

Hajdar Beqa

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • PDK

Partija

 • Demokratska Partija Kosova (PDK)

Lični podaci

 • Rođen 05.01.1978 u Gjakova
 • Oženjen

Obrazovanje

 • • Pravni fakultet, UP, diplomirani pravnik,
 • • Univerzitet Jugoistočne Evrope, titula magistar nauka u diplomatiji

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

 • Pripadnik OVK-a,
 • Visoki zvaničnik u privremenoj Vladi
 • Stručni saradnik Opštinskog tužilaštva u Prištini, 2005-2006
 • Menadžer Ustavne komisije Kosova i Komisije za simbole i himnu Republike Kosova,
 • Šef kabineta zamenicima Premijera, 2008-2009
 • Izvršni šef u hidro privrednom preduzeću "Ibër-Lepenci",
 • Predsednik ogranka PDK u Đakovici

Jezici osim maternjeg

 • Engleski; Srpski - elementarno

Telefon

 • 044 929 600