Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Andin Hoti

Andin Hoti

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • PDK

Partija

 • Demokratska Partija Kosova (PDK)

Lični podaci

 • Rođen 21.08.1986 u Priština
 • Neoženjen

Obrazovanje

 • Ekonomski - MENADŽMENT

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Direktor dizajna u novini InfoPRESS,
  • Rukovodilac divizije u Ministarstvu za evropsku integraciju,
  • Zamenik predsednika omladine DPK-a

Jezici osim maternjeg

 • Nemački; Engleski

Adresa

 • Ul. “Gazmend Zajmi” h1/3 b.2