Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Hajredin Kuçi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratska Partija Kosova (PDK)

  Lični podaci

  • Rođen 02.01.1971 u Arban, Peæ
  • Oženjen, otac dvoje dece

  Obrazovanje

  • Doktorirao meðunarodno pravo, profesor univerziteta.
  • Magistrirao i doktorirao u inostranstvu, specijalizirao u razlièitim zemljama.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Profesor meðunarodnog prava na Prištinskom univerzitetu.
  • Direktor za meðunarodne odnose na Prištinskom univerzitetu.

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski
  • Srpski

  Adresa

  • Lagja e Universitetit T3 nr. 85 Priština