Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Danush Ademi

Danush Ademi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • 6+

Partija

 • DEMOKRATSKA STRANKA AŠKANLIJA KOSOVA (PDAK)

Obrazovanje

 • Univerzitet AAB – Diplomirani pravnik

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Savetnik Skupštine opštine Uroševac od 2002-2006. godine,
  • Službenik za zajednice SO Uroševac od 2000 - 2006. godine,
  • Potpredsednik Komiteta za zajednice od 2002 - 2007. godine,
  • Potpredsednik Skupštine opštine, Uroševac od 2005 - 2007. godine,
  • Potpredsednik ogranka PDAK od 2003 - 2007. godine,
  • Član Predsedništva PDAK od 2003 - 2007. godine,
  • Direktor NVO Centar zajednica od 2003 - 2008. godine,
  • Predsednik Demokratske stranke Aškalija od 2008 BDA

Jezici osim maternjeg

 • Srpski

Adresa

 • Selo Dubrava – Uroševac

Telefon

 • 044 224 485