Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Slavko Simić

Slavko Simić

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • Građjanska iniciativa srpska lista (GISL)

Lični podaci

  • Rođen 29.06.1984 u Mitrovica
  • Oženjen

Obrazovanje

  • Fakultet

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Poslanik

Jezici osim maternjeg

  • Engleski; Albanski

Adresa

  • Rudarska – 4, Leposavić

Telefon

  • 049 380 182; 062 50 60 80