Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Frashër Krasniqi

Frashër Krasniqi

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • ()

Lični podaci

  • Rođen 19.04.1988 u Priština
  • Neoženjen

Obrazovanje

  • Filozofski fakultet - Sociologija

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Rukovodilac sekretarijata za medije i saopštenja Pokreta "Samoopredeljenje" (2015. -2017.god.);
  • Rukovodilac sekretarijata za aktivnost Pokreta "Samoopredeljenje" (2010. -2015.god.);

Jezici osim maternjeg

  • Engleski

Adresa

  • Mat 1, Stambeni blok „“Tregtia“, Priština.

Telefon

  • 044 942 944