Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Sami Kurteshi

Sami Kurteshi

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

 • POKRET „SAMOOPREDELJENJE“ (VV)

Lični podaci

 • Rođen 05.06.1960 u Gnjilane
 • Oženjen

Obrazovanje

 • VSS

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Narodni advokat 2009. - 2015.godine;
  • Izvršni sekretar OZLJPS 1992. - 1996.godine.

Jezici osim maternjeg

 • Engleski; Nemački; Francuski; Turski

Adresa

 • Ul. „Džavit Ahmeti“, br.9/A, 10000 - Priština

Telefon

 • 044 481 078