Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Dardan Molliqaj

Dardan Molliqaj

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • ()

Lični podaci

  • Rođen 25.02.1985 u Beleg - DEČANI
  • Neoženjen

Obrazovanje

  • VŠS – Ekonomski fakultet

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Sekretar Pokreta „Samoopredeljenje"

Adresa

  • Bolničko naselje - Priština

Telefon

  • 049 616 933