News

Thursday, 01.01.1970
Kuvendi përzgjodhi operatorin ekonomik për auditimin e raportit financiar të subjekteve politike