News

Thursday, 01.01.1970




Kuvendi përzgjodhi operatorin ekonomik për auditimin e raportit financiar të subjekteve politike