List of the Deputies of the Kosovo Assembly

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017-)