Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03-L-222 për administratën tatimore dhe procedurat

Data e shpërndarjes:
13.01.2012