Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave nga pjesët veriore të Kosovës

Data e shpërndarjes:
09.02.2017