Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014-)