Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017-)