Ligjet sipas emrit

04/L-026Shpalo (PDF)

Ligji për markat tregtare

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 29.07.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-017-2011, Datë 09.08.2011

U miratua nga Kuvendi:
29.07.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
09.08.2011