Ligjet sipas emrit

2008/03-L-031Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-5 për mbështetjen e ndërmarrjeve tё vogla dhe tё mesme

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 17.10. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-052-2008, datë 06.11.2008.

U miratua nga Kuvendi:
17.10.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
06.11.2008