Ligjet sipas emrit

2008/03-L-100Shpalo (PDF)

Ligji për pensionet e pjesëtarëve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës

Ligji është miratuar në Kuvend më 10.10.2008, shpallur më Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-051-2008, të datës 21.10.2008.

U miratua nga Kuvendi:
10.10.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
21.10.2008