Ligjet sipas emrit

05/L-103Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që ndërlidhen me mandatin e Misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Republikën e Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 17.06.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-021-2016, Datë 29.06.2016

U miratua nga Kuvendi:
17.06.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
29.06.2016