Ligjet sipas emrit

05/L-060Shpalo (PDF)

Ligji për mjekësinë ligjore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 10.03.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-007-2016, Datë 29.03.2016

U miratua nga Kuvendi:
10.03.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
29.03.2016