Ligjet sipas emrit

2004/28Shpalo (PDF)

Ligji për punimet nga metalet e çmuara

Me këtë ligj rregullohet përshtatja e prodhimit dhe e shitjes së punimeve nga metalet e çmuara me Standardet Ndërkombtare ISO 9202 (International Standard ISO 9202 Jewelery-Finenes of metal alloys) sa i përket përbërjes dhe përmbajtjes (pastërtisë) së punimeve nga metalet e çmuara;

U miratua nga Kuvendi:
28.07.2004
U shpall nga PSSP:
24.08.2004