Ligjet sipas emrit

05/L-054Shpalo (PDF)

Ligji për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave të akuzuar potencial në proceset gjyqësore pran Dhomave të Specializuara

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 03.08.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-028-2015, Datë 20.08.2015

U miratua nga Kuvendi:
03.08.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
20.08.2015