Ligjet sipas emrit

05/L-003Shpalo (PDF)

Ligji për mbikëqyrjen elektronike të personave të cilëve u kufizohet lëvizja me vendim të Gjykatës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 07.05.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-007-2015, Datë 27.05.2015

U miratua nga Kuvendi:
07.05.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
27.05.2015