Ligjet sipas emrit

04/L-240Shpalo (PDF)

Ligji për masat antidamping dhe masat kundërbalancuese

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 06.05.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-025-2014, Datë 21.05.2014

U miratua nga Kuvendi:
06.05.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
21.05.2014