Ligjet sipas emrit

R
 • Radio Televizioni i Kosovës(2006/02-L47)
 • Radio Televizionin e Kosovës(2011/04-L-046)
 • Ratifikimi i këmbimit të notave diplomat(2012/04-L-122)
 • Ratifikimi i Marrëveshjes ndërkombë(2012/04-L-148)
 • Ratifikimin e amendamentit të neneve të (2012/04-L-153)
 • Ratifikimin e Konventës për heqjen e kërkesës për legalizim të dokumenteve zyrtare të huaja (5 tetor 1961)(05/L-093)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes bilaterale Kosove-Luksemburg Projekti i bashkëpunimit për zhvillim-KSV/017: Programi për Mbështetj(05/L-059)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes financiare ISTISNA'A dhe Marrëveshja për Agjencinë ISTISNA'A për financimin e vazhdimit të nd(2013/04-L-211)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes financiare në mes të Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për z(2013/04-L-210)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2015 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian(05/L-124)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes financiare, Kosovë-BEI, Projekti për rehabilitimit të linjës hekurudhore 10(05/L-111)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes kornizë ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane pë(2013/04-L-207)
 • Ratifikimin e marrëveshjes Kosovë - SHBA për të përmirësuar pajtueshmërinë e rregulloreve tatimore në niv(05/L-013)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes Kosovë-Luksemburg-Projekti i bashkëpunimit për zhvillim ‘”KSV/018: mbështetje Institucio(05/L-056)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes ndërkombëtare në mes të Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi EULEX(04/L-274)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes ndërkombëtare në mes të Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi EULEX(05/L-102)
 • Ratifikimin e marrëveshjes për bashkë(2012/04-L-166)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes për financim Kosovë - Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim -Projekti për efiçien(05/L-011)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes për financim, Kosovë - Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim -Projekti për reformën(05/L-012)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes për financim, Kosovë - Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim për realizimin e Projektit (05/L-086)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes për hua dhe financim ndërmjet KfW Frankfurt am Main, Republikës së Kosovës dhe Operatorit t&a(04/L-239)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes për hua ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe BERZH për Projektin e r(05/L-072)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes për hua për financimin e vazhdimit të ndërtimit të rrugës Milloshevë-Mitrovicë(04/L-234)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes për hua për Projektin e magjistrales Prishtinë-Mitrovicë ndërmjet Fondit Saudit për zhvi(04/L-256)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes për hua per Programin "Masat e efiçiencës së energjisë në ndërtesat publike n&eum(05/L-107)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes për hua, Kosovë- BERZH pë rehabilitimin e rrugëve rajonale(05/L-097)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes për statusin e anëtarëve të FASH dhe FSK gjatë qëndrimit të tyre të përko(04/L-248)
 • Ratifikimin e marrëveshjes për themelimi(2012/04-L-169)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes së garancisë për linjën kreditore për Fondin e sigurimeve të depozitave të Kosoves(04/L-266)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes së garancisë, Kosovë-BERZH, Projekti për trafikun urban Prishtinë(05/L-112)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë eksportuese, Kosovë-Unicredit Bank Austria AG, Proj.modernizimi i sistemit të edukimit (04/L-271)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë, Kosovë-Unicredit Bank Austria AG, Projekti i modernizimit të shërbimeve të k(05/L-106)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit ndërmjet Republikës së Kosovës në njërën anë dhe (05/L-069)
 • ratifikimin e Marrëveshjes, Kosovë - Gjermani për Bashkëpunim Financiar 2014 për Projektin e Huasë(05/L-073)
 • Ratifikimin e Marrëveshjes së parë ndërkombëtare të parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhën(04/L-199)
 • Ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit, SHBA-Kosovë, Programi Fulbright i Shkëmbimit Akademik(05/L-113)
 • Regjistrat e gjendjes civile,ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.2004/46 (2007/02-L126)
 • Regjistrimin dhe evidencën e të papunë(2011/04-L-083)
 • Regjistrimin dhe ofrimin e shërbimeve për të papunët, punëkërkuesit dhe punëdhënësit(05/L-077)
 • Regjistrimin e bujqësisë(2012/04-L-127)
 • Regjistrimin e bujqësisë, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr. 04-L-127(04/L-253)
 • Regjistrimin e pengut në regjistër pë(2012/04-L-136)
 • Regjistrimin e popullsisë, të ekonomive familjare dhe të banesave(2010/03-L-237)
 • Regjistrimin e popullsisë, të ekonomive familjare dhe të banesave në Kosovë(2003/16)
 • Regullatori i Energjisë(2004/9)
 • rendin dhe qetësinë publike(2009/03-L-142)
 • rezervat shtetërore të mallrave(2010/03-L-244)
 • Riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre, ndryshim dhe plotësim i ligjit 04/L-035 (05/L-008)
 • riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara(04/L-035)
 • Riorganizimin e Personave Juridik në Falimentim(2007/02-L115)
 • ripranim(2010/03-L-208)