Procesverbalet

  Mbledhja e komisionit

  Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione
  E Marte, 21.05.2019 10:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të kaluara,

  2. Diskutim në Komision lidhur me çështjen e statusit të personave të plagosur në Kosovë, para periudhës së luftës. Të ftuar: Skender Reqica, ministër i Punës dhe Mirëqenies Sociale, përfaqësues të Shoqatës dhe Hilmi Jashari Avokat i
  Popullit.

  3. Diskutim në Komision lidhur me çështjen e peticionit të Kryesisë së Federatës së Sindikatave të Pavarura Elektrokosova (FSPE) për moszbatimin e vendimeve të Gjykatës për kthimin e punëtorëve në punë,

  4. Të ndryshme.

   

  Procesverbali