Procesverbalet

  Mbledhje e komisionit

  Komisioni për Buxhet dhe Financa
  E Mërkure, 30.01.2019 15:00
  Rend i ditës:

   

  1. Miratimi i rendit të ditës;

  2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-113 për Organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media;

  3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-114, për Zyrtarët Publik dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media;

  4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-111 për pagat në sektorin publik dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media;

  5. Të ndryshme.

   

   

  Procesverbali