Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Buxhet dhe Financa
  E Marte, 29.01.2019 14:00
  Rend i ditës:


  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-133 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019;
  3. Shqyrtimi i kërkesës së Qeverisë së Kosovës për konsultim me Komisionin për Buxhet dhe Financa, lidhur me Vendimin e Qeverisë për ndryshimin e normës së tatimit të akcizës;
  4. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për nëntëmujorin e vitit 2018;
  5. Miratimi i Raportit vjetor të punës së Komisionit për vitin 2018;
  6. Miratimi i Planit vjetor të punës së Komisionit për vitin 2019;
  7. Të ndryshme.

   

  Procesverbali