Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike
  E Hënë, 28.01.2019 13:00
  Rendi i ditës

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 13, 17 dhe 19 dhjetor 2018;
  3. Shqyrtimi i draft-Planit të punës së Komisionit për vitin 2019;
  4. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit të punës së Komisionit për vitin 2018;
  5. Të ndryshme.

   

  Procesverbali