Procesverbalet

  Mbledhja e Komisionit

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal
  E Marte, 11.09.2018 11:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 25.7.2018;
  3. Miratimi i Raportit të punës së Komisionit për sesionin pranveror 2018;
  4. Shqyrtimi i Propozim - vendimit të Qeverisë për kandidatet për kryesues të Bordit të ZRRE-së;
  5. Shqyrtimi i Planit të punës së Komisionit për sesionin vjeshtor 2018;
  6. Te ndryshme.

   

  Procesverbali