Procesverbalet

  Mbledhja e Komisionit

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal
  E Enjte, 21.06.2018 11:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 18.6.2018;
  3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-038 për Shërbimet Postare;
  4. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe;
  5. Shqyrtimi i Pakos Legjislative për ndryshimin dhe plotësimin e Projektligjeve në fushëveprimin e Ministrisë së infrastrukturës, më qëllim të harmonizimit më Ligjin për Kundërvajtje;
  6. Te ndryshme.

   

   

  Procesverbali